ระบบถามตอบ ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บ
TH || EN
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน   สำหรับ ภาคต้น
ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน9 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง9 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง
ปริญญาตรี24 - 28 ส.ค. 2563
บัณฑิตศึกษา21 - 25 ก.ย. 2563
6. คณะดูรายงานรายวิชาปริญญาตรี8 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป
บัณฑิตศึกษา5 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมินปริญญาตรี8 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป
บัณฑิตศึกษา5 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน   สำหรับ ภาคต้น
ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน9 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง9 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง
ปริญญาตรี2 - 8 พ.ย. 2563
บัณฑิตศึกษา30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2563
6. คณะดูรายงานรายวิชาปริญญาตรี4 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป
บัณฑิตศึกษา1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมินปริญญาตรี4 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป
บัณฑิตศึกษา1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป
แจ้งผลการใช้งาน
คุณธราธร โสตธิมัย  หมายเลข 02-579-0113 ต่อ 622575
E-mail :: cpctts@ku.ac.th

พัฒนาโดยฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ -- Copyright © 2014 --