ระบบถามตอบ ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บ
TH || EN
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคต้น
ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 28 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 28 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง
ปริญญาตรี 9 - 13 ส.ค. 2564
บัณฑิตศึกษา 20 - 24 ก.ย. 2564
6. คณะดูรายงานรายวิชา ปริญญาตรี 23 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป
บัณฑิตศึกษา 4 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน ปริญญาตรี 23 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป
บัณฑิตศึกษา 4 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคต้น
ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 28 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 28 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง
ปริญญาตรี 18 - 22 ต.ค. 2564
บัณฑิตศึกษา 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.2564
6. คณะดูรายงานรายวิชา ปริญญาตรี 19 พ.ย.2564 เป็นต้นไป
บัณฑิตศึกษา31 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน ปริญญาตรี 19 พ.ย.2564 เป็นต้นไป
บัณฑิตศึกษา 31 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป
แจ้งผลการใช้งาน
คุณธราธร โสตธิมัย
E-mail :: cpctts@ku.ac.th
พัฒนาโดยฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ -- Copyright © 2014 --