ข้อตกลง

1. ต้องใส่ ลำดับที่อาจารย์ผู้สอน 2. หมู่เรียนที่ยังไม่ได้ระบุอาจาย์ผู้สอน หรือระบุว่า อ.ในภาควิชา จะไม่มีสิทธิ์ในการกรอกคะแนนใน
ระบบเกรดออนไลน์

3. หลังจากปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนเสร็จแล้ว

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


   
    Username ::
    Password  ::
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Link ที่เกี่ยวข้อง