หน้าแรก    ตั้งคำถาม
ลำดับที่ คำถาม โดย วันที่
1 ลืมประเมินครับ นายสหัสวรรษ ยืนยง 23/10/2021 14:12
2 23/10/2021 Thanaphat 23/10/2021 12:33
3 23/10/2021 6411302502 23/10/2021 11:16
4 ไม่ได้ทำการประเมินการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 6221609780 23/10/2021 9:15
5 ไม่ได้ประเมินผลอาจารย์ครั้งที่ 2 เป็นอะไรมั้ยคะ 6340300513 23/10/2021 8:07
6 ไม่ได้ทำแบบประเมินรอบ2 มีผลอะไรมั้ยคะ Kritti 23/10/2021 7:08
7 ลืมทำแบบประเมินอาจารย์ครั้งที่2ค่ะ 6210506291 23/10/2021 2:14
8 23/10/2021 ณัฏฐณิชา 23/10/2021 1:31
9 ทำแบบประเมินครั้งที่2ไม่ทันค่ะ นัทฐิพร 23/10/2021 1:31
10 ไม่ได้ทำประเมินการสอนเป็นอะไรไหมคะ ณัฐชวนันท์ 23/10/2021 1:04
11 23/10/2021 6210302823 23/10/2021 0:32
12 ยังไม่ได้ทำการประเมินอาจารย์ค่ะ 6221657024 23/10/2021 0:18
13 23/10/2021 สุณัชญา 6421657079 23/10/2021 0:04
14 ล็อคอินไม่ได้ ทำแบบประเมินไม่ทันครับ Thiratat 23/10/2021 0:01
15 ล็อกอินไม่ได้ครับ พัฒิพงษ์ 21/10/2021 18:24
16 ล็อคอินไม่ได้ครับ ยาใจ 18/10/2021 12:58
17 12:09:2564 จุฑาธิปย์ 5940300898 12/09/2021 11:59
18 10/09/2021 สัจจพร 10/09/2021 18:19
19 07/09/2021 จิรกฤต 6410553439 07/09/2021 17:39
20 ลืมทำแบบประเมินครั้งที่1/2564 ค่ะ ดวงฤทัย 24/08/2021 21:54
21 ลืมทำแบบประเมินครั้งที่1 จะมีปัญหาอะไรมั้ยคะ ภัทรา 18/08/2021 13:20
22 ไม่ได้ทำแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนค่ะ วริศรา 17/08/2021 15:47
23 ลืมทำแบบประเมินครั้งที่1 /2564 ภาคต้น ครับ ปณิธิ 17/08/2021 12:43
24 16/08/2021 ชลธิชา 16/08/2021 23:58
25 16/08/2021 6240303039 16/08/2021 22:52
26 ลืมทำประเมินค่ะ 6240303039 16/08/2021 22:49
27 ลืมประเมินอาจารผู้สอน 6220500555 16/08/2021 22:28
28 ลืมทำแบบประเมินค่ะ ธนิษฐา 15/08/2021 22:25
29 ลืมทำประเมินการสอนค่ะ ฐิตาภา 15/08/2021 10:36
30 15/08/2021 ฐิตาภา 15/08/2021 10:13
31 ไม่ได้ทำประเมินการสอน ภัทราพร 15/08/2021 7:23
32 ไม่ได้ทำการประเมิน ;-; 15/08/2021 3:47
33 ลืมประเมินอาจารย์ค่ะ TT 14/08/2021 11:11
34 เข้าทดสอบซ้อมสอบเคมีทั่วไป 01403111-60 6410100370 13/08/2021 2:46