หน้าแรก    ตั้งคำถาม
ลำดับที่ คำถาม โดย วันที่
1 12/10/2018 เดือนตา 12/10/2018 9:08
2 ประเมินไม่ทัน กร สุขเกษม 07/10/2018 9:54
3 06/10/2018 ปี1 06/10/2018 18:44
4 06/10/2018 นิสิต 06/10/2018 2:15
5 ประเมินการสอนไม่ทัน นิสิต 04/10/2018 19:15
6 03/10/2018 นิสิต 03/10/2018 20:17
7 03/10/2018 นิสิต 03/10/2018 20:08
8 ประเมินไม่ทันค่ะ นิสิต 02/10/2018 17:18
9 ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน Q 02/10/2018 12:58
10 การประเมิน นิสิตป.ตรี 30/09/2018 12:40
11 ประเมินการสอนไม่ทันค่ะ นิสิตปี3 30/09/2018 12:35
12 ประเมินอาจารย์ไม่ทัน ปี1 29/09/2018 23:13
13 ประเมินไม่ทัน นิสิตป.เอก 29/09/2018 20:51
14 ประเมินไม่ครบ ปี2 29/09/2018 10:54
15 29/09/2018 ปี2 29/09/2018 9:48
16 ลืม password ป.โท 28/09/2018 19:16
17 27/09/2018 ป.ตรี 27/09/2018 10:29
18 ไม่สามารถทำการประเมินฯได้คะ นิสิตป.เอก 24/09/2018 15:38
19 ประเมินไม่ทัน นิสิตปี1 24/09/2018 5:39
20 ประเมินไม่ทัน นิสิตปี1 24/09/2018 5:00
21 ประเมินไม่ทันครับ นิสิตชั้นปีที่2 24/09/2018 0:56
22 23/09/2018 ปี2 23/09/2018 23:33
23 23/09/2018 นิสิตปี1 23/09/2018 23:05
24 ประเมิณการสอนไม่ทันครับ นิสิตปี2 23/09/2018 22:40
25 ประเมินไม่ทันค่ะ นิสิตปี4 23/09/2018 20:52
26 ประเมินไม่ทันค่ะ นิสิตปี1 23/09/2018 19:41
27 ประเมินไม่ทันค่ะ นิสิต ปี2 23/09/2018 13:49
28 ประเมินไม่ทันค่ะ ปี 1 23/09/2018 12:52
29 จะประเมินล่าช้าเมื่อไรคะ ต้องการใช้ข้อมูลจากregis นิสิต 23/09/2018 10:58
30 ประเมินไม่ทันค่ะ นิสิต 23/09/2018 9:04
31 ประเมินไม่ทัน นิสิตปีสาม 23/09/2018 8:21
32 ประเมินไม่ทันครับ นิสิตปีที่2 23/09/2018 1:46
33 ประเมินการเรียนการสอนไม่ทัน นิสิตชั้นปีที่ 4 22/09/2018 21:46
34 แค่ไม่ได้ประเมิน เข้ารีจิสไม่ได้เลยเหรอคะ นิสิตตตตตต 22/09/2018 21:44
35 ไม่ได้ประเมินครับ นิสิต 22/09/2018 20:03
36 22/09/2018 นิสิตปี4 22/09/2018 19:04
37 ประเมินไม่ครบ นิสิตปีที่1 22/09/2018 17:20
38 ประเมินไม่ทันสงสัย นิสิตปี1 22/09/2018 16:51
39 ประเมินไม่ทัน นิสิต 22/09/2018 15:43
40 22/09/2018 นิสิตชั้นปีที่สาม 22/09/2018 12:42
41 22/09/2018 นิสิตปี1 22/09/2018 10:52
42 ประเมินไม่ทัน นิสิตชั้นปีที่3 22/09/2018 10:45
43 ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง นิสิต 22/09/2018 10:29
44 ประเมินไม่ทัน นิสิตปี 2 22/09/2018 10:28
45 ปรพเมินไม่ทัน นิสิตชั้นปีที่3 22/09/2018 10:26
46 ประเมินไม่ครบค่ะ นิสิตปี1 22/09/2018 10:02
47 ประเมินไม่ทันค่ะ นิสิต ปี1 22/09/2018 9:58
48 ประเมินไม่ทันค่ะ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 22/09/2018 9:55
49 ประเมินไม่ทัน ปี1 22/09/2018 9:52
50 ประเมินไม่ทันค่ะ นิสิตปี2 22/09/2018 9:27
51 ประเมินไม่ได้ทันค่ะ นิสิตปี2 22/09/2018 6:00
52 ประเมินไม่ทันครับ นิสิต 22/09/2018 3:11
53 การประเมินล่าช้า นิสิตปี 3 22/09/2018 1:16
54 ประเมิณไม่ทันเวลาที่กำหนด นิสิต 22/09/2018 0:52
55 22/09/2018 นิสิต 22/09/2018 0:31
56 22/09/2018 นิสิต 22/09/2018 0:20
57 ไม่สามารถเข้าระบบได้คะ นิสิตป.เอก 21/09/2018 21:06
58 21/09/2018 นิสิต 21/09/2018 19:41
59 ประเมินครั้งที่1/2561 นิสิตภาคปกติปี1 19/09/2018 16:25
60 ประเมินผิดรายวิชา นิสิต 18/09/2018 21:19
61 การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตป.โท ภาคพิเศษ 17/09/2018 22:33
62 ทำไมไม่สามารถประเมินการสอนได้ นิสิต 17/09/2018 11:34
63 การร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอาจารย์ ผู้ปกครองนิสิต 11/08/2018 17:16