หน้าแรก    ตั้งคำถาม
ลำดับที่ คำถาม โดย วันที่
1 ประเมินการสอน 6340306775 07/04/2021 10:45
2 ประเมินการเรียนการสอนไม่ทัน 6210400400 04/04/2021 18:22
3 ลืมประเมินครั้งที่2 6110852821 01/04/2021 14:22
4 ประเมินการสอนไม่ทัน 6010404118 31/03/2021 11:16
5 ประเมินการเรียนการสอนไม่ทัน 6010202884 ราเมศวร์ 31/03/2021 11:01
6 ประเมินการเรียนการสอนไม่ทัน 6010201420 31/03/2021 1:31
7 ประเมินไม่ทัน 6110601730 30/03/2021 20:58
8 30/03/2021 6340401741 30/03/2021 15:34
9 ประเมินการสอนไม่ทันค่ะ 6310600036 30/03/2021 13:48
10 ไม่ได้ประเมินการสอน รอบที่2 เทอม2/2563 611130 30/03/2021 10:38
11 ผลของการไม่เข้าไปประเมิน จิราพร 29/03/2021 19:17
12 ประเมินรอบ2? ไม่ทันค่ะ? 6140301240? 29/03/2021 18:52
13 29/03/2021 6221607361 29/03/2021 17:00
14 29/03/2021 6021611781 29/03/2021 16:38
15 ไม่ได้ประเมิณรอบที่2 กฤษณา เชื้อน้อย 29/03/2021 13:39
16 ถ้าประเมินอาจารย์ไม่ทัน มีผลต่อการออกเกรดมั้ยครับ 6310801481 29/03/2021 11:50
17 ประเมินอาจาารย์ไม่ทันครับ 6310100033 29/03/2021 10:35
18 ไม่ได้ประเมินการสอนรอบที่2 6210201831 29/03/2021 7:39
19 29/03/2021 6340306205 29/03/2021 0:53
20 เข้าสู่ระบบไม่ได้ 6210406726 24/03/2021 20:16
21 24/03/2021 ศศิกานต์ ยาพรม 24/03/2021 11:08
22 ประเมินอาผู้สอนรายวิชา พรชิตา 23/03/2021 3:36
23 ประเมินการเรียนการสอนไม่ทัน 6314300100 01/03/2021 17:44
24 ประเมินการสอน สุรพศ แซ่ตั้น 04/02/2021 19:31
25 ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน 6110401421 29/01/2021 15:33
26 ประเมินการเรียนการสอนไม่ทัน 6010551676 26/01/2021 0:57
27 ไม่ได้ประเมินอาจาร์/ตัวเองในเวลาที่กำหนด 6310803298 25/01/2021 13:53
28 ไม่ได้ประมาณตามเวลาที่กำหนด 6220601998 24/01/2021 13:50
29 24/01/2021 6320102888 นายสันติพงศ์ ฝนโคกสูง 24/01/2021 7:11
30 24/01/2021 นายธีรนันท์ ดวงจันทร์ 6140302495 24/01/2021 4:08
31 ไม่ได้ประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด 6140304715 23/01/2021 22:58
32 การประเมิน 6111150146 23/01/2021 20:38
33 ไม่ได้เข้าประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด 6340403366 23/01/2021 20:12
34 ไม่ได้เข้าประเมินตามเวลาที่กำหนด 6140202083? 23/01/2021 19:37
35 ไม่ได้เข้าประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด 6340308037 23/01/2021 15:29
36 23/01/2021 6221658179 23/01/2021 14:29
37 ไม่ได้เข้าประเมินตามเวลาที่กำหนด 6340401881 23/01/2021 13:19
38 ไม่ได้เข้าประเมินอาจารย์ 6211301880 23/01/2021 13:01
39 ไม่ได้เข้าประเมินอาจารย์ 6210700047 23/01/2021 8:17
40 ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด 6120103309? 23/01/2021 0:30
41 22/01/2021 เยาวลักษณ์ สุขสัจจี 6111100297 22/01/2021 23:33
42 ล็อคอินประเมินอ.ไม่ได้ น.ส.นภัสวรรณ ไชยซาววงษ์ 6011302254 19/01/2021 17:43
43 ผลการประเมินรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น 63 รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี 15/01/2021 14:15