ระบบถามตอบ ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บ
TH || EN
แจ้งให้ทราบ
สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ขอความร่วมมือนิสิตเข้าประเมิน 2 ระบบคือ
1. ระบบประเมินการเรียนการสอน
2. ระบบนิสิตประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -> คลิกที่นี่

กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 28 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 28 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 9 - 13 ม.ค. 2566
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 9 - 13 ม.ค. 2566
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 9 - 13 ม.ค. 2566
6. คณะดูรายงานรายวิชา 23 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 23 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 28 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 28 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 13 - 17 มี.ค. 2566
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 13 - 17 มี.ค. 2566
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 13 - 17 มี.ค. 2566
6. คณะดูรายงานรายวิชา 14 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 14 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป
แจ้งผลการใช้งาน
คุณธราธร โสตธิมัย
E-mail :: cpctts@ku.ac.th
พัฒนาโดยฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ | Copyright © 2014