ระบบถามตอบ ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บ
TH || EN

กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 27 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 27 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 8 - 12 ม.ค. 2567
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 8 - 12 ม.ค. 2567
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 8 - 12 ม.ค. 2567
6. คณะดูรายงานรายวิชา 22 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 22 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป

กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 27 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 27 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 11 - 15 มี.ค. 2567
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 11 - 15 มี.ค. 2567
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 11 - 15 มี.ค. 2567
6. คณะดูรายงานรายวิชา 12 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 12 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป
แจ้งผลการใช้งาน
คุณธราธร โสตธิมัย
E-mail :: cpctts@ku.ac.th
พัฒนาโดยฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ | Copyright © 2014