ระบบถามตอบ ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บ
TH || EN

แจ้งให้ทราบ

ระบบประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ได้ขยายเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 ธ.ค. 2560
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคต้น
ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 29 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 29 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 11 - 15 ก.ย. 2560
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 11 - 15 ก.ย. 2560
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 11 - 15 ก.ย. 2560
6. คณะดูรายงานรายวิชา 25 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 25 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคต้น
ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 29 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 29 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
6. คณะดูรายงานรายวิชา 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
แจ้งผลการใช้งาน
คุณธราธร โสตธิมัย  หมายเลข 02-579-0113 ต่อ 622575
E-mail :: cpctts@ku.ac.th

พัฒนาโดยฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ -- Copyright © 2014 --