ระบบถามตอบ ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บ
TH || EN
แจ้งให้ทราบ
สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 ขอความร่วมมือนิสิตเข้าประเมิน 2 ระบบคือ
1. ระบบนิสิตประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -> คลิกที่นี่
2. ระบบประเมินการเรียนการสอน
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง
ปริญญาตรี 18 - 22 ม.ค. 2564
บัณฑิตศึกษา 22 - 26 ก.พ. 2564
6. คณะดูรายงานรายวิชา ปริญญาตรี 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป
บัณฑิตศึกษา 8 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน ปริญญาตรี 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป
บัณฑิตศึกษา 8 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 9 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 9 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง
ปริญญาตรี 22 - 28 มี.ค. 2564
บัณฑิตศึกษา 26 เม.ย. - 2 พ.ค. 2564
6. คณะดูรายงานรายวิชา ปริญญาตรี 30 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป
บัณฑิตศึกษา28 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน ปริญญาตรี 30 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป
บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป
แจ้งผลการใช้งาน
คุณธราธร โสตธิมัย
E-mail :: cpctts@ku.ac.th
พัฒนาโดยฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ -- Copyright © 2014 --