ระบบถามตอบ ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บ
TH || EN
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคต้น
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 9 ส.ค. 2561 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 9 ส.ค. 2561 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 17 - 21 ก.ย. 2561
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 17 - 21 ก.ย. 2561
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 17 - 21 ก.ย. 2561
6. คณะดูรายงานรายวิชา 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคต้น
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 9 ส.ค. 2561 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 9 ส.ค. 2561 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 3 - 9 ธ.ค. 2561
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 3 - 9 ธ.ค. 2561
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 3 - 9 ธ.ค. 2561
6. คณะดูรายงานรายวิชา 7 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 7 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป
แจ้งผลการใช้งาน
คุณธราธร โสตธิมัย  หมายเลข 02-579-0113 ต่อ 622575
E-mail :: cpctts@ku.ac.th

พัฒนาโดยฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ -- Copyright © 2014 --