ระบบถามตอบ ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บ
TH || EN
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 17 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 17 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 13 - 17 มี.ค. 2560
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 13 - 17 มี.ค. 2560
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 13 - 17 มี.ค. 2560
6. คณะดูรายงานรายวิชา 24 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 24 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 17 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 17 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 1 - 14 พ.ค. 2560
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 1 - 14 พ.ค. 2560
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 1 - 14 พ.ค. 2560
6. อาจารย์ประเมินหลักสูตร 1 - 31 พ.ค. 2560
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 19 พ.ค. 2560 เป็นต้นไป
แจ้งผลการใช้งาน
คุณธราธร โสตธิมัย  หมายเลข 02-579-0113 ต่อ 622575
E-mail :: cpctts@ku.ac.th

พัฒนาโดยฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ -- Copyright © 2014 --