ระบบถามตอบ ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บ
TH || EN

กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 26 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 26 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 7 - 11 ส.ค. 2566
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 7 - 11 ส.ค. 2566
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 7 - 11 ส.ค. 25666
6. คณะดูรายงานรายวิชา 21 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 21 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป

กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 26 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 26 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 16 - 20 ต.ค. 2566
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 16 - 20 ต.ค. 2566
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 16 - 20 ต.ค. 2566
6. คณะดูรายงานรายวิชา 17 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 17 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป
แจ้งผลการใช้งาน
คุณธราธร โสตธิมัย
E-mail :: cpctts@ku.ac.th
พัฒนาโดยฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ | Copyright © 2014