ระบบถามตอบ ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บ
TH || EN
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 18 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 18 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 4 - 8 มี.ค. 2562
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 4 - 8 มี.ค. 2562
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 4 - 8 มี.ค. 2562
6. คณะดูรายงานรายวิชา 18 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 18 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 18 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 18 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 6 - 12 พ.ค. 2562
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 6 - 12 พ.ค. 2562
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 6 - 12 พ.ค. 2562
6. คณะดูรายงานรายวิชา 10 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 10 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป
แจ้งผลการใช้งาน
คุณธราธร โสตธิมัย  หมายเลข 02-579-0113 ต่อ 622575
E-mail :: cpctts@ku.ac.th

พัฒนาโดยฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ -- Copyright © 2014 --