รหัส
ตรวจสอบผลการประเมินรายอาจารย์
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชา
 
คำถามทั้งหมด
ลำดับที่ คำถาม โดย วันที่
1 ประเมินไม่ทันช่วงขยาย นิสิต 30/05/2018 11:52
2 ประเมินไม่ทันช่วงขยาย นิสิต 30/05/2018 1:57
3 ประเมินไม่ทันช่วงขยาย พรพรรณ 29/05/2018 12:45
4 ประเมินไม่ทันช่วงขยาย นิสิต 28/05/2018 17:49
5 ประเมินผิด นิสิต 22/05/2018 14:43
6 ประเมินผิด B6021700597 18/05/2018 12:50
7 ตรวจสอบการประเมินครั้งแรกได้ใหม? นิสิต 18/05/2018 13:12
8 ขยายเวลาประเมินตั้งแต่14-27/05/2018 นิสิต 16/05/2018 1:36
9 ประเมินช่วง14-27 พค. 2561 นิสิต 16/05/2018 1:46
10 ประเมินไม่ครบ(ครั้งที่1เดือนกพ.) นิสิต 14/05/2018 1:42
11 ประเมิณไม่ได้ นิสิต 14/05/2018 1:05
12 ประเมินไม่ทัน นิสิต 09/05/2018 13:39
13 ประเมินไม่ทันค่ะ นิสิต 09/05/2018 11:27
14 ประเมิณไม่ครบ หมดเขตให้ประเมินแล้ว นิสิต 09/05/2018 10:28
15 ประเมินไม่ทันค่ะ นิสิต 09/05/2018 11:03
16 ประเมิณไม่ทัน นิสิต 09/05/2018 5:30
17 ประเมินไม่ทันครับ นิสิต 09/05/2018 10:08
18 ประเมินไม่ทัน นิสิต 08/05/2018 16:56
19 เกี่ยวกับการประเมิน นิสิต 08/05/2018 22:18
20 เกี่ยวกับการประเมิน นิสิต 08/05/2018 12:48
21 ระบบloginไม่ได้ นิสิต 07/05/2018 0:43
22 ประเมินไม่ทัน นิสิต 07/05/2018 7:12
23 ประเมินไม่ทันค่ะ นิสิต 07/05/2018 15:40
24 ประเมิณไม่ทัน นิสิต 07/05/2018 8:59
25 ประเมินไม่ทัน นิสิต 07/05/2018 4:51
26 ประเมินไม่ทัน นิสิต 07/05/2018 13:31
27 ERR-005 มันขึ้นเมื่อวานครับ นิสิต 07/05/2018 10:52
28 ประเมินไม่ทัน นิสิต 07/05/2018 7:58
29 ประเมินไม่ทัน บุญฤทธิ์ 07/05/2018 4:38
30 ประเมินไม่ทัน นิสิต 07/05/2018 4:58
31 ประเมินไม่ทัน นิสิต 07/05/2018 1:29
32 ระบบerror ครับเมื่อวาน นิสิต 07/05/2018 10:26
33 login. เข้าประเมินไม่ได้ครับ นิสิต 06/05/2018 11:40
34 loginประเมินไม่ได้ครับ นิสิต 06/05/2018 11:02
35 Login เข้าประเมินไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 11:07
36 Login เข้าประเมินไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 11:09
37 เข้าประเมินไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 11:02
38 Login ประเมินไม่ได้จ้า 5711103288 06/05/2018 16:35
39 Login ประเมินไม่ได้จ้า Phanpetch 06/05/2018 16:57
40 Login ประเมินไม่ได้จ้า นิสิต 06/05/2018 21:12
41 ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ WW. 06/05/2018 21:11
42 log in ไม่ได้ครับ นิสิต 06/05/2018 21:02
43 ล็อคอินแล้วขึ้น errorค่ะ นิสิต 06/05/2018 23:23
44 ล็อคอินแล้วขึ้น errorค่ะ ธัญพิมล 06/05/2018 23:23
45 การ log in นิสิต 06/05/2018 23:17
46 Loginไม่ได้ มุนินทร์ 06/05/2018 23:18
47 ERR-005: username or password incorrect. ิ่b5810203116 06/05/2018 23:08
48 Loginไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 16:18
49 Loginไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 21:05
50 log in ไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 21:18
51 เข้าระบบไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 21:37
52 log in เข้าระบบไม่ได้ นิสิต5711002538 06/05/2018 21:18
53 Loginไม่ได้ Someone 06/05/2018 23:18
54 Login ไม่ได้ครับ นิสิต 06/05/2018 23:31
55 Login เข้าประเมินไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 11:39
56 Login เข้าประเมินไม่ได้ครับ? นิสิต 06/05/2018 11:24
57 Login เข้าประเมินไม่ได้ครับ? นิสิต 06/05/2018 11:01
58 ล็อคอินไม่ได้ค่ะ ศศิภา 06/05/2018 15:42
59 Login ประเมินไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 15:45
60 Login ประเมินไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 15:07
61 Login ประเมินไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 15:01
62 เข้าระบบไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 15:07
63 ทำไมถึง log in เข้าไม่ได้คะ? ศิรประภา 06/05/2018 15:47
64 พบปัญหา นิสิต 06/05/2018 17:52
65 พบปัญหา นิสิต 06/05/2018 21:13
66 ล้อกอินไม่ได้ ณัฐพงศ์ 06/05/2018 22:10
67 ERR-005: username or password incorrect. จีร่า 06/05/2018 22:19
68 เข้า login ไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 22:08
69 Log in เข้าใช้ไม่ได้ครับ คณิน 06/05/2018 23:10
70 ระบบlockin นิสิต 06/05/2018 11:53
71 ล็อคอินไปประเมิณไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 11:08
72 ล็อคอินไปประเมิณไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 16:18
73 ล็อกอินไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 21:51
74 ล็อกอินไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 21:22
75 เข้าสู่ระบบไม่ได้ครับ นิสิต 06/05/2018 21:33
76 login ไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 21:26
77 ล็อคอินไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 21:30
78 ล็อคอินเข้าไปประเมินการสอนไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 21:42
79 Log in ไม่ได้ครับ ปธานิน 06/05/2018 21:24
80 ล็อคอินไม่ได้คะ แพรพลอย แสงพยุง 06/05/2018 21:39
81 ล็อกอินไม่ได้ 6021605489 06/05/2018 21:33
82 Login ไม่ได้ กนกวรรณ 06/05/2018 23:26
83 log in เข้าประเมินไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 11:12
84 ประเมินไม่ได้ครับ ุg6014501487 06/05/2018 13:30
85 Login ประเมินไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 14:15
86 Login ไม่ได้ครับ 5710751324 06/05/2018 14:11
87 Log in ประเมินไม่ได้ครับ b5711000560 06/05/2018 16:47
88 loginไม่ได้ งงครับงง นิสิต 06/05/2018 16:35
89 Login ประเมินไม่ได้จ้า 5711103288 06/05/2018 16:02
90 ประเมินไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 20:56
91 เข้าระบบไม่ได้ นะคะ 06/05/2018 21:35
92 ล้อกอินไม่ได้ค่ะ ลีน่า 06/05/2018 21:08
93 ประเมินไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 21:25
94 เข้าระบบไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 21:06
95 เข้าระบบไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 21:51
96 Log in ไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 11:21
97 Login ประเมินไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 11:01
98 ไม่สามารถ log in ได้ นิสิต 06/05/2018 14:15
99 ไม่สามารถล็อคอินได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 15:11
100 ไม่สามารถล็อคอินได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 16:16
101 ไม่สามารถล็อคอินได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 16:01
102 ขยายเวลาการประเมินซะ นิสิต 06/05/2018 16:01
103 Loginไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 16:50
104 เข้าสู่ระบบไม่ได้ครับ นิสิต 06/05/2018 21:13
105 login ไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 21:16
106 ล็อกอินไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 21:51
107 ล็อกอินไม่ได้ค่ะ 59 06/05/2018 21:20
108 ๊ล๊อคอินไม่ได้ครับ นิสิต 06/05/2018 21:08
109 ๊ล๊อคอินไม่ได้ครับ นิสิต 06/05/2018 21:13
110 loginไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 22:50
111 ไม่สามารถlog inได้ นิสิต 06/05/2018 23:34
112 Login ไม่ได้ครับ ภาณุวิชฌ์ 06/05/2018 23:58
113 ERR-005: username or password incorrect. ิ่b5810203116 06/05/2018 23:19
114 Login เข้าประเมินไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 11:04
115 ประเมินบ่ได้ นิสิต 06/05/2018 15:19
116 ประเมินบ่ได้ นิสิต 06/05/2018 16:49
117 เข้าประเมินไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 16:02
118 ประเมินการเรียนการสอน ธัญนัทน์ 06/05/2018 16:47
119 Login ไม่ได้ครับ นิสิต 06/05/2018 16:20
120 Login ไม่ได้ครับ นิสิต 06/05/2018 16:42
121 Log in ไม่ได้ค่ะ จิราพร กองทอง 06/05/2018 21:50
122 Logni ได้ครับ. นิสิต 06/05/2018 21:50
123 loginไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 21:39
124 ล๊อกอินไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 21:45
125 Log in ไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 21:26
126 เข้าระบบไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 15:31
127 เข้าระบบไม่ได้ Error นิสิต 06/05/2018 15:27
128 ล้อคอินไม่ได้ค่ะ นิสิต 06/05/2018 16:11
129 ERR-005 แก้ด้วยครับ ERR-005 06/05/2018 16:36
130 ล๊อกอินไม่ได้ นิสิต 06/05/2018 21:55
131 ไม่สามารถเข้าระบบในเว็บได้ นิสิต 05/05/2018 23:36
132 ประเมิน นิสิต 02/05/2018 10:53
133 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมก. นิสิต 30/04/2018 11:11
134 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมก. นิสิต 30/04/2018 11:24
135 ปุ่มประเมินเล็กไปครับ sea anemone 30/04/2018 12:07
136 ลืมประเมิน 5840208108 31/03/2018 7:12
137 การประเมิน 5414650641 11/03/2018 21:40
138 ประเมินไม่ได้ 5417500160 08/03/2018 9:33
139 ประเมินไม่ได้ 5417500160 08/03/2018 9:43
140 ประเมินรายวิชาไม่ได้ 5914800145 06/03/2018 13:22
141 ประเมินไม่ได้ นิสิต 06/03/2018 11:25
142 การประเมิน นิสิต 03/03/2018 21:16
143 ประเมินไม่ทัน นิสิต 27/02/2018 19:08
144 ลืมประเมิน นิสิต 26/02/2018 0:05
145 ลืมประเมิน นิสิต 26/02/2018 9:22
146 ประเมินไม่ทัน นิสิต 25/02/2018 17:55
147 ลืมประเมิน B5811304641 25/02/2018 12:05
148 ประเมินการสอน นิสิต 25/02/2018 2:48
149 ประเมินไม่ทันค่ะ นิสิต 25/02/2018 19:56
150 ประเมินการเรียนการสอนไม่ทัน นิสิต 24/02/2018 18:46
151 ประเมินการสอน นิสิต 24/02/2018 18:32
152 ประเมินการสอน นิสิต 24/02/2018 17:16
153 ประเมินไม่ทัน นิสิต 24/02/2018 16:20
154 ประเมินไม่ทัน นิสิต 24/02/2018 9:51
155 ประเมินไม่ทัน นิสิต 24/02/2018 19:53
156 ประเมินการสอน นิสิต 24/02/2018 8:45
157 ประเมินการเรียนการสอน นิสิต 24/02/2018 9:15
158 ประเมินไม่ทัน ชนิตา ไหวพินิจ 24/02/2018 9:32
159 ฝ่ายทะเบียน นิสิต 19/02/2018 1:25

 
 

พัฒนาโดยฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรม สำนักบริการคอมพิวเตอร์