รหัส
ตรวจสอบผลการประเมินรายอาจารย์
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชา
 
คำถามทั้งหมด
ลำดับที่ คำถาม โดย วันที่
1 ไม่ได้ทำในเวลาที่กำหนดของครั้งที่ 1 6011045103 13/11/2017 22:18
2 ไม่ได้ทำในเวลาที่กำหนดของครั้งที่ 1 Mananya 24/10/2017 22:16
3 ประเมินไม่ทัน ... 16/10/2017 18:12
4 ประเมินไม่ได้ Pc 03/10/2017 22:02
5 ขอยืนขยายเวลาประเมินครับ Nisit 22/09/2017 16:06
6 ขยายเวลามั้ยคะ ปลา 21/09/2017 20:11
7 สอบถาม นิรันดา 21/09/2017 22:16
8 ประเมินการสอน *-* 20/09/2017 17:15
9 ประเมินการเรียนการสอนไม่ทันค่ะ ... 18/09/2017 23:49
10 ประเมินการเรียนการสอนไม่ทัน Natcha 17/09/2017 10:55
11 ประเมินการเรียนการสอนไม่ทัน Nontawat moomoo 16/09/2017 14:08
12 ประเมินการเรียนการสอนไม่ทัน กลัว 16/09/2017 12:22
13 ประเมินไม่ทัน อยากรู้ 16/09/2017 0:49
14 ประเมินการเรียนการสอนไม่ทัน BB 16/09/2017 5:09
15 ประเมินไม่ทันค่ะ ผิดไปแล้วววว 16/09/2017 1:51
16 นสพยบ พิชญ์ชณัฏฐ์ 11/09/2017 10:59
17 นสพยบ 14K 11/09/2017 9:17
18 ไม่มีรหัสอาจารย์ที่ปรึกษาต้องประเมินหรือไม่คะ? :) 11/09/2017 9:13
19 ไม่มีรหัสอาจารย์ที่ปรึกษาต้องประเมินหรือไม่คะ? ชยาภรณ์ 11/09/2017 21:54
20 อ.รู้ไหมคะว่าใครประเมิน กลัวล้าว 11/09/2017 18:19
21 นสพยบ พิชญ์ชณัฏฐ์ 11/09/2017 10:56
22 อยากทราบ me 11/09/2017 15:34

 
 

พัฒนาโดยฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรม สำนักบริการคอมพิวเตอร์