รหัส
ตรวจสอบผลการประเมินรายอาจารย์
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชา
 
คำถามทั้งหมด
ลำดับที่ คำถาม โดย วันที่
1 การประเมิน 5414650641 11/03/2018 21:40
2 ประเมินไม่ได้ 5417500160 08/03/2018 9:43
3 ประเมินไม่ได้ 5417500160 08/03/2018 9:33
4 ประเมินไม่ได้ นิสิต 06/03/2018 11:25
5 ประเมินรายวิชาไม่ได้ 5914800145 06/03/2018 13:22
6 การประเมิน นิสิต 03/03/2018 21:16
7 ประเมินไม่ทัน นิสิต 27/02/2018 19:08
8 ลืมประเมิน นิสิต 26/02/2018 0:05
9 ลืมประเมิน นิสิต 26/02/2018 9:22
10 ลืมประเมิน B5811304641 25/02/2018 12:05
11 ประเมินไม่ทันค่ะ นิสิต 25/02/2018 19:56
12 ประเมินการสอน นิสิต 25/02/2018 2:48
13 ประเมินไม่ทัน นิสิต 25/02/2018 17:55
14 ประเมินไม่ทัน นิสิต 24/02/2018 16:20
15 ประเมินไม่ทัน นิสิต 24/02/2018 9:51
16 ประเมินไม่ทัน นิสิต 24/02/2018 19:53
17 ประเมินไม่ทัน ชนิตา ไหวพินิจ 24/02/2018 9:32
18 ประเมินการสอน นิสิต 24/02/2018 8:45
19 ประเมินการเรียนการสอน นิสิต 24/02/2018 9:15
20 ประเมินการเรียนการสอน นิสิต 24/02/2018 17:16
21 ประเมินการสอน นิสิต 24/02/2018 18:32
22 ประเมินการเรียนการสอนไม่ทัน นิสิต 24/02/2018 18:46
23 ฝ่ายทะเบียน นิสิต 19/02/2018 1:25

 
 

พัฒนาโดยฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรม สำนักบริการคอมพิวเตอร์