Title ลืมประเมินการเรียนการสอน
คำถาม ลืมประเมินการเรียนการสอน ต้องแก้ไขอย่างไรบ้างคะ
ผู้ถาม พิมพ์ตะวัน
วันที่ 24/01/2022 11:44
 
ตอบ ไม่มีการขยายเวลาค่ะ ไมาสามารถประเมินย้อนหลังได้ค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 24/01/2022 13:57
กลับหน้าหลัก