Title ประเมินการเรียนการสอน
คำถาม ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอนต้องทำอย่างไรคะ
ผู้ถาม Ariya
วันที่ 22/01/2022 16:18
 
ตอบ รอบนี้ไม่มีการขยายเวลาค่ะ ไม่สามารถประเมินย้อนหลังได้ค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 24/01/2022 13:28
กลับหน้าหลัก