Title ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน
คำถาม ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอนจะมีผลอะไรไหมค่ะและต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ
ผู้ถาม อภิชญา
วันที่ 15/01/2022 13:46
 
ตอบ ไม่มีค่ะ เนื่องจากไม่มีการขยายเวลาจึงไม่สามารถเข้าประเมินย้อนหลังได้ค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 24/01/2022 14:17
กลับหน้าหลัก