Title ไม่ได้ประเมินต้องดำเนินการอย่างไรครับ
คำถาม สวัสดีครับ ผมไม่ได้ปรดเมิน เนื่องจากประเมินไม่ทัน จะมีผลอะไรครับ และต้องดำเนินการอย่างไรครับ
ผู้ถาม รัชชานนท์
วันที่ 15/01/2022 0:03
 
ตอบ ถ้าไม่ได้ประเมินจะส่งผลอะไรไหมครับผมไม่ได้ประเมินครับ เนื่องจากผมประเมินไม่ทัน มีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างไหมครับ
ผู้ตอบ จิตวิสุทธิ์
วันที่ 15/01/2022 4:14

ตอบ ถ้าไม่ได้ประเมินไม่มีผลค่ะ เนื่องจากรอบนี้ไม่มีการเปิดให้ย้อนหลังจึงไม่สามารถประเมินย้อนหลังได้ค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 24/01/2022 14:06
กลับหน้าหลัก