Title ลืมทำการประเมินการสอน
คำถาม ลืมประเมินการสอนแล้วอาจารย์คิดเป็น 1% ของคะแนนอะค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ แล้วเกรดจะออกมั้ย
ผู้ถาม _
วันที่ 01/09/2020 12:28
 
ตอบ ครั้งนี้ไม่มีการขยายเวลาค่ะ นิสิตอาจต้องไปประเมินของครั้งที่ 2 แทนค่ะ ส่วนเรื่องเกรดหรือคะแนนขึ้นอยู่กับผู้สอนค่ะ แต่เกรดน่าจะออกตามปกติค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 02/09/2020 16:41
กลับหน้าหลัก