Title ลืมทำแบบประเมิน
คำถาม ลืมทำแบบประเมินจะส่งผลยังไงบ้างคะ ถ้าเป็นไปได้จะมีการให้ประเมินย้อนหลังไหมคะ
ผู้ถาม K
วันที่ 31/08/2020 7:39
 
ตอบ ครั้งนี้ไม่มีประเมินย้อนหลังค่ะ ถ้าไม่ได้ประเมินไม่มีผลค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 31/08/2020 7:21

ตอบ ขอบคุณมากนะคะ
ผู้ตอบ K
วันที่ 31/08/2020 23:30
กลับหน้าหลัก