Title ลืมทำแบบประเมินการเรียนการสอน
คำถาม ลืมทำแบบประเมินการเรียนการสอน มีผลอย่างไรบ้างคะ แล้วจะมีเปิดให้ทำรอบ2ไหมคะ และต้องทำอย่างไรคะ
ผู้ถาม Churarat
วันที่ 30/08/2020 21:12
 
ตอบ ระบบปิดไปแล้วค่ะ ไม่สามารถประเมินย้อนหลังได้ค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 31/08/2020 7:58

ตอบ แล้วมีผลต่อการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปไหมคะ
ผู้ตอบ Churarat
วันที่ 10/09/2020 13:06
กลับหน้าหลัก