Title ลืมทำประเมินการเรียนการสอน
คำถาม ลืมทำแบบประเมินการเรียนการสอน จะมีผลอย่างไรคะ แล้วต้องทำอย่างไร
ผู้ถาม B6110405515
วันที่ 30/08/2020 17:53
 
ตอบ ระบบปิดไปแล้วค่ะ ไม่สามารถประเมินย้อนหลังได้ค่ะ ถ้าไม่ได้ประเมินไม่มีผลค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 31/08/2020 7:08
กลับหน้าหลัก