Title การประเมินการสอน
คำถาม วิชาที่ได้ถอนออกไปแล้วต้องประเมินการสอนไหมคะ
ผู้ถาม J
วันที่ 25/08/2020 11:49
 
ตอบ รายวิชาที่ถอนออกไปแล้ว ไม่ต้องประเมินค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 25/08/2020 12:27
กลับหน้าหลัก