Title ไม่ได้ประเมิน
คำถาม ไม่ได้ประเมินครั้ง1แต่ประเมินครั้งที่2จะมีผลต่อการจบการศึกษาเทอมนี้ไหมคะ ทำเรื่องจบเทอมนี้ไปแล้ว
ผู้ถาม นิสิตปี4
วันที่ 06/12/2018 11:43
 
ตอบ ไม่มีผลต่อการจบการศึกษาค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 07/12/2018 10:42
กลับหน้าหลัก