Title แก้ไขการประเมินผลได้ไหม
คำถาม สามารถแก้ไขการประเมินผลได้ไหม อยากใส่ข้อเสนอแนะเพิ่มอีก
ผู้ถาม นิสิต
วันที่ 03/12/2018 15:04
 
ตอบ ได้ค่ะ สามารถแจ้งรหัสนิสิต และรายวิชาที่ต้องการแก้ไขมาที่ cpctts@ku.ac.th ค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 04/12/2018 10:23
กลับหน้าหลัก