Title ไม่ได้ประเมินครับ
คำถาม เนื่องจากไม่ทราบว่าอยู่ในช่วงประเมินอาจารย์ผู้สอนครับ ไม่ทราบว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับ
ผู้ถาม นิสิต
วันที่ 22/09/2018 20:03
 
ตอบ เปิดขยายเวลาภาคต้น 61 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 ก.ย. 2561 ค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 24/09/2018 9:36
กลับหน้าหลัก