Title ประเมินไม่ทัน
คำถาม มีการประเมินล่าช้าไม่ค่ะ แล้วถ้ามีการประเมินล่าช้าจะมีวันไหนค่ะ สาเหตุที่ทำให้ไม่ได้ประเมินตรงตามเวลาที่กำหนดมาจากการประชาสัมพันธ์เรื่องการประเมินการเรียนการสอนไม่ทั่วถึง จึงทำให้นิสิตอีกหลายคนไม่ได้ทำการประเมินในช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้ถาม นิสิต
วันที่ 22/09/2018 15:43
 
ตอบ เปิดขยายเวลาภาคต้น 61 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 ก.ย. 2561 ค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 24/09/2018 9:59
กลับหน้าหลัก