Title ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
คำถาม มีประเมินล่าช้าหรือไม่ครับ ไม่ทราบเลยว่ามีการประเมินช่วงนี้ กลุ่มเพื่อนๆไม่ได้ประเมินกันเพราะไม่ทราบเรื่องเลยครับ
ผู้ถาม นิสิต
วันที่ 22/09/2018 10:29
 
ตอบ เปิดขยายเวลาภาคต้น 61 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 ก.ย. 2561 ค่ะ นิสิตสามารถเข้าไปประเมินได้ค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 24/09/2018 9:37
กลับหน้าหลัก