Title ประเมินไม่ครบค่ะ
คำถาม ประเมินไม่ครบค่ะ สามารถเข้าไปแก้ไขได้ไหมคะ
ผู้ถาม นิสิตปี1
วันที่ 22/09/2018 10:02
 
ตอบ เปิดขยายเวลาภาคต้น 61 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 ก.ย. 2561 ค่ะ นิสิตสามารถเข้าไปประเมินได้ค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 24/09/2018 10:17
กลับหน้าหลัก