Title ประเมินไม่ทันค่ะ
คำถาม เข้าไปประเมินไม่ทัน อันเกิดมาจากความประมาทของหนูเองค่ะ อยากทราบว่ามีประเมินล่าช้าไหมคะ ขอโทษ และขอรบกวนด้วยค่ะ
ผู้ถาม นิสิตคณะมนุษยศาสตร์
วันที่ 22/09/2018 9:55
 
ตอบ เปิดขยายเวลาภาคต้น 61 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 ก.ย. 2561 ค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 24/09/2018 10:39
กลับหน้าหลัก