Title การประเมินล่าช้า
คำถาม ประเมินล่าช้า มีผลต่ออะไรบ้างมั้ยคะ แล้วสามารถประเมินย้อนหลังได้วันไหนคะ
ผู้ถาม นิสิตปี 3
วันที่ 22/09/2018 1:16
 
ตอบ เปิดขยายเวลาภาคต้น 61 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 ก.ย. 2561 ค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 24/09/2018 10:59
กลับหน้าหลัก