Title ประเมิณไม่ทันเวลาที่กำหนด
คำถาม จะเปิดให้ประเมิณอีกทีตอนไหนครับ
ผู้ถาม นิสิต
วันที่ 22/09/2018 0:52
 
ตอบ เปิดขยายเวลาภาคต้น 61 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 ก.ย. 2561 ค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 24/09/2018 10:09
กลับหน้าหลัก