Title อ.รู้ไหมคะว่าใครประเมิน
คำถาม อยากทราบว่าเวลาที่เราประเมินการเรียนการสอน มันจะขึ้นชื่อผู้ประเมินในหน้าของอาจารย์เจ้าของรายวิชาหรือป่าวคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ถาม กลัวล้าว
วันที่ 11/09/2017 18:19
 
ตอบ จะไม่ขึ้นว่าแต่ละคนประเมินอย่างไร อาจารย์จะเห็นผลประเมินในภาพรวมค่ะ
ผู้ตอบ ธราธร
วันที่ 12/09/2017 11:58
กลับหน้าหลัก