เข้าสู่ระบบ

บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน
วิทยาเขต
:: ระบบถามตอบ :: เทอมปลาย ' 58
:: คำถามที่พบบ่อยในระบบประเมินการเรียนการสอน
คู่มือการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอน
ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
 ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บ
  คู่มือการควบคุมการเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศ

ข้อกำหนดการใช้

1. Account ที่ใช้สำหรับระบบนี้ต้องใช้Account ของเครือข่ายนนทรี เท่านั้น (หากอาจารย์และนิสิตท่านใดยังไม่มี Account บนเครือข่ายนนทรี หรือ ลืมรหัสผ่านขอให้รีบติดต่อและดำเนินการขอรับ Account และรหัสผ่าน ได้ที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โดยด่วน)
2. เมื่อเข้าใช้ระบบประเมิน ขอให้ยึดถือความถูกต้องของ รหัสวิชา และชื่อวิชา เป็นหลักในการประเมิน หากรายละเอียดส่วนอื่นไม่ถูกต้องบ้าง ก็ขอให้ประเมินไปก่อน อย่าข้ามรายวิชานั้น
3. เมื่อกดปุ่ม submit แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ ดังนั้นก่อนกดปุ่ม submit ควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อน

****สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่านของเครือข่ายนนทรี ให้ท่านติดต่อเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ Helpdesk สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้นสอง ด้วยตัวเอง****


กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
รายละเอียด
ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 12 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 12 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 19 - 23 ก.พ. 2561
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 19 - 23 ก.พ. 2561
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 19 - 23 ก.พ. 2561
6. คณะดูรายงานรายวิชา 5 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 5 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป

กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
รายละเอียด
ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 12 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 12 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
6. คณะดูรายงานรายวิชา 29 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 29 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป

แจ้งผลการใช้งาน
คุณธราธร โสตธิมัย หมายเลข 02-579-0113 ต่อ 622575
อีเมล์ติดต่อ

แจ้งแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้สอน :
สำนักงานเลขาคณะ =>  รายชื่อผู้รับผิดชอบการปรับปรุงฐานข้อมูลอาจารย์ผู้สอนของภาควิชา
สำนักทะเบียนและประมวลผล(คุณจีรพรรณ) โทร. 618035
กองบริการการศึกษา กำแพงแสน โทร. 3261
อีเมล์ติดต่อ

 
 
 

พัฒนาโดยฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์   
 
English Version