ตารางที่ 3.1 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต จำแนกตามภาพรวมมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และรายด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตมก. บางเขนบธ. ปม.มน. วน. วท. วศ. ศษ. สถ. สค. สว. อก. ก.ทสพ. ศศ. กำแพงแสนวก. วศ.กพส. ศวท. ศษพ. สพ. ก.กพส. ศรีราชาวพน. วจก. วท.ศรช. วศ.ศรช. ศศ.ศรช. เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครทอ. วว. ศว. สธ.
 • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • 4.434.444.454.484.524.294.444.324.584.544.504.354.434.394.504.464.444.484.254.484.464.504.484.354.264.354.474.234.324.444.414.304.534.59
  1. มีความซื่อสัตย์สุจริต4.604.634.604.724.674.504.664.514.704.654.664.504.714.614.724.624.614.674.434.624.684.654.714.524.474.504.654.434.494.614.544.514.704.74
  2. มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน4.574.584.574.664.644.484.574.504.644.714.664.704.604.524.524.584.574.604.474.594.604.474.614.494.474.474.614.434.464.594.574.444.674.74
  3. มีระเบียบวินัยในการทำงาน4.404.414.454.424.484.214.374.344.504.534.484.204.374.394.484.414.414.374.204.464.434.594.434.354.224.374.444.224.354.444.424.254.564.62
  4. มีความขยันอดทน4.434.434.474.444.554.294.334.284.624.414.514.404.374.354.484.484.434.404.274.464.404.534.504.374.314.354.494.274.414.504.454.364.604.65
  5. การตรงต่อเวลา4.324.334.334.334.444.174.314.194.484.474.354.104.344.304.484.364.354.504.094.424.314.414.384.254.034.314.344.064.244.314.384.084.414.47
  6. ความสามารถแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 4.234.274.284.344.344.094.324.084.564.474.374.204.194.184.344.324.264.374.054.304.354.354.264.104.064.084.293.954.064.204.124.124.264.35
 • ด้านความรู้
 • 4.054.094.064.124.203.934.133.974.523.924.123.954.013.964.204.114.114.393.944.094.314.214.073.873.943.834.033.763.814.003.953.864.094.19
  1. มีความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน4.144.174.124.144.314.074.204.084.624.064.204.204.154.064.314.114.224.604.114.164.474.244.173.984.033.954.183.853.814.063.983.884.204.24
  2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล4.024.074.034.114.103.914.114.004.533.884.094.003.983.924.174.164.064.273.974.034.254.064.013.843.943.783.953.783.843.983.913.904.034.21
  3. มีความสามารถในการนำเสนองานที่ทำ4.024.074.074.004.193.894.143.924.514.064.113.803.933.934.104.134.064.283.854.064.284.244.053.863.883.843.973.743.863.983.923.844.084.12
  4. มีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ3.994.024.004.174.103.814.053.884.423.634.073.803.963.874.214.034.084.373.874.084.254.294.043.793.913.743.963.653.763.983.973.864.044.18
 • ด้านทักษะทางปัญญา
 • 4.114.164.154.214.183.924.194.094.464.084.224.054.064.034.364.214.154.294.044.154.274.194.123.963.953.924.113.843.954.064.003.944.154.24
  1. มีความสามารถในการเรียนรู้งาน4.324.384.384.474.424.164.374.314.604.244.444.204.314.234.554.404.344.504.274.364.364.124.364.164.164.144.284.054.164.294.254.164.374.50
  2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่4.014.054.014.084.053.794.083.984.374.004.123.904.023.944.344.084.064.273.974.024.234.124.043.883.883.844.043.773.863.973.893.844.084.12
  3. คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ4.074.124.124.144.183.864.144.054.473.884.164.004.003.964.314.204.104.234.014.114.214.244.033.903.913.854.053.813.894.013.883.904.114.24
  4. การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลาย และนำมาใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และถูกต้องเหมาะสม4.044.094.084.164.103.914.174.024.364.004.164.103.913.994.244.154.104.173.944.114.304.294.033.883.843.844.083.723.893.973.973.854.044.12
 • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 • 4.214.244.254.254.344.104.214.094.514.214.334.204.204.164.294.264.234.344.004.254.344.354.284.094.044.054.243.994.054.204.174.064.314.21
  1. มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม4.384.424.424.444.534.394.364.294.664.534.494.404.484.314.344.424.354.374.154.384.414.354.454.304.254.284.414.174.354.364.344.224.464.44
  2. มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ3.843.883.863.923.883.753.883.644.283.654.054.103.783.803.933.943.904.073.653.884.174.123.963.673.693.583.873.673.573.833.923.713.883.88
  3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ4.414.444.444.424.564.254.424.354.644.594.504.204.394.404.384.454.464.534.254.504.474.594.534.314.224.294.454.224.274.394.264.264.544.44
  4. สามารถบริหารจัดการงานที่ทำ4.194.234.284.274.414.024.194.064.464.064.304.104.134.114.434.254.214.403.994.254.294.354.204.064.004.054.253.894.004.204.174.054.374.09
 • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 4.014.054.114.073.923.884.124.044.414.024.023.934.013.884.094.144.054.293.914.034.244.064.033.863.903.814.003.803.843.993.913.894.094.09
  1. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข3.923.964.043.983.593.804.124.024.333.693.833.803.953.814.004.143.974.253.953.914.153.883.973.783.773.713.903.803.763.893.783.873.963.91
  2. การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์/สถิติในการศึกษาและแก้ปัญหา3.863.894.013.893.603.634.043.984.273.813.733.803.813.704.034.033.904.143.793.864.113.943.913.733.773.653.853.743.733.833.683.823.883.97
  3. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน4.114.154.164.254.254.044.084.064.444.184.234.104.113.994.104.154.144.333.964.164.314.184.073.974.033.974.093.763.954.094.053.914.234.21
  4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารและนำเสนอ4.164.204.204.144.274.054.244.114.504.354.284.004.184.014.214.234.194.433.984.194.414.244.133.984.003.924.153.903.924.164.143.974.294.26
  รวม4.164.204.214.234.234.014.224.114.514.204.244.104.144.124.314.264.204.364.034.204.344.264.214.034.033.994.193.933.994.144.084.014.244.27